| Høyskolen for ledelse og teologi

HLT og Det norske baptistsamfunn (DNB) inviterer til to dager med fokus på baptistisk identitet og historie, lederrollen og Åndens utrustning.

.

Det er første gang vi tilbyr dette kurset, spesielt rettet mot nye pastorer og forkynnere i Baptistsamfunnet, men relevant for alle. Med utgangspunkt i faget Baptismens historie (KRI1034) får deltakerne en god forståelse av baptismen og dens særpreg, som er viktig for å være forkynner og pastor.

.

Historien og identiteten er en viktig nøkkel, slik inspirasjonen og Guds Ånds ledelse er det, for å være forkynner og menighetsleder i vår tid.

.

For at flest mulig av forkynnerne og pastorene fra Baptistsamfunnet skal ha anledning å delta, sponses undervisningskostnaden på kursdagene. Disse deltakerne betaler kun for kosten og for overnatting og reise. Andre deltagere betaler full pris.

.

Med fullført kurs er du langt på vei til å ta eksamen i faget Baptismens historie (KRI1034) og ved det få med deg 2,5 studiepoeng ved skolens bachelorprogram.

.

Sted: HLT

Pris: 950 kr per deltager. 300 kr per deltager for forkynnere og pastorer fra Baptistsamfunnet.

Påmeldingsfrist: 4. september. (påmeldingsskjema nederst på siden)

.

Program

Mandag 18. september

Kl 10:00: Velkomst og omvisning ved Roger Dahl.

Kl 10:30: Baptistisk historie og identitet ved Linda Aadne.

Kl 12:10: Lunsj

12:50 – 16:35: Baptistisk historie og identitet ved Linda Aadne.

17:00: Middag

18:30: Kveldssamling. Lederen og Ånden – utrustning til tjeneste ved Terje Aadne og Temesgen Kahsay.

.

Tirsdag 19. september

900 -1100: Baptistisk historie og identitet ved Linda Aadne.

11:00-11:45: Chapel i Baptistkirken sammen med HLTs studenter.

11:45- 12:30: Lunsj

12:30-14:30: Baptistsamfunnets ABC ved Roger Dahl.

14:30 -16:15: Lederrollen i fire dimensjoner ved Bente Sandtorp.

.

  • Linda Aadne er høyskolelektor ved HLT med fagområde Nytestamentlig fortolkning og teologi og baptisthistorie. I gang med Ph.D. studier. Hun er i tillegg menighetsplanter og pastor i Gardermoen kristne fellesskap.
  • Temesgen Kahsay er høyskolelektor ved HLT med fagområdet Religion, kultur og misjon. Han er med i ledergruppen i menighetsplantingen Home, Oslo
  • Bente Sandtorp er høyskolelektor ved HLT med fagområde Praktisk teologi og ledelse. Hun er menighetsplanter og pastor for Home, Oslo.
  • Terje Aadne er generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn (DNB). Han er i tillegg menighetsplanter og pastor i Gardermoen kristne fellesskap.
  • Roger Dahl er har koordineringsansvar for menighetsutvikling og er informasjonsleder i DNB. Han har lang erfaring som menighetsleder og pastor i flere menigheter.

Powered by Eventbrite