| Høyskolen for ledelse og teologi

Teologiskolen kommer til Sørlandet!

Vil du få en dypere forståelse av Bibelen?

Hvis vi vil at neste generasjon skal formes av Guds tanker må vi selv studere og lære å formidle Guds hjerte fra Guds ord. Vil du bli en mer kunnskapsrik formidler?

Få en oversikt over Det nye testamentes tilblivelsesprosess og kjennskap til de nytestamentlige bøkers oppbygning og kjernebudskap.

.

Kurs: Innføring i Det nye testamentet.

Når: Fredag 2. og lørdag 3. juni 2017, kl 09:00-15:15.

Sted: Oasen Søgne.

Foreleser: John Daniel Andersen.

Pris: 950 kr per person, inkl lunsj, forfriskninger og 5 studiepoeng.

.

Opptak:

Teologiskolen med studiepoeng

Teologiskolen uten studiepoeng

Søkere må deretter velge KRI1112 Innføring i Det nye testamentet Vår17 Teologiskolen Sør.

.Velkommen!