Tusen takk

Tusen takk for at du gjennomførte undersøkelsen!

 

Du er nå med i trekning av følgende premier:

  1. Et gratis dagspass til lederdagen under Christian Leadership Conference som finner sted i Oslo 19.mai 2022 (hlt.no/conference),
  2. Gratis stand på karrieredagen 16.mars inkludert ekstra promotering. (karrieredagen.hlt.no)
  3. Gratis annonse på alumniportalen (annonse.pdf)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.