Praksis i utlandet » | Høyskolen for ledelse og teologi

PRAKSIS I UTLANDET

Som en del av en bachelorgrad i teologi og ledelse, eller halvårsstudiet i
misjonsforståelse, kan du ta inntil 30 studiepoeng som praksis i utlandet.

HLT har noen samarbeidspartnere som tilbyr et skreddersydd opplegg
for deg som ønsker det, men du kan også finne ditt eget praksissted.
Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon. 

______________________________________

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE