| Høyskolen for ledelse og teologi

Emnet gir en innføring i verdibasert relasjonsledelse i ulike organisasjoner, med vekt på frivillige organisasjoner. I dette emnet reiser vi spørsmål som: Hvordan skaper vi en organisasjon som medarbeidere og frivillige vil tilhøre og bidra til? Hvordan skaper vi gode relasjoner og et godt felleskap samtidig som vi inspirerer mennesker til å yte sitt beste? Hvordan kan vi trene ledere og utvikle medarbeidere til å utvikle sitt potensiale i vår organisasjon? Studenten vil også bli kjent med verktøy og modeller som hjelper dem til strategisk rekruttering og lederutvkling i egen organisasjon. Videre introduserer kurset modeller for å skape fungerende team, effektivt samarbeid og håndtering av konflikter i grupper. 

  

Forelesningsdatoer:

– 9. og 10. januar* 

– 7. februar 

– 21. februar  

– 20. og 21. mars* 

– 25. april 

– 9. mai 

*Det er mulig å ta dette emnet med redusert undervisning. Obligatoriske forelesninger er markert med stjerne. Resterende forelesninger blir erstattet med ekstra arbeidskrav/oppgaveinnlevering.

  

Forelesere:

Reidar Hillesund 

Bente Sandtorp 

Karl Inge Tangen 

.

For ytterligere informasjon om læringsutbytte og pensumlitteratur klikk her.

.

Søk nå!