Webinar – notater » | Høyskolen for ledelse og teologi

Webinar – notater

 

Aleksander Steffensen
“Hvilket utstyr trenger du for å arrangere en online-gudstjeneste”
(direkte nedlastning pdf.)

 

Hanne Ovidia Pladsen –
«Hvordan planlegge en online-gudstjeneste”

LENGDE:
Attention span mindre enn i et gudstjenesterom. Likevel skal ikke kortere lengde gå på bekostning av de elementene som skal med: bønn, takk, lovsang og ordet og eventuelt nattverd. Ergo har vi tenkt at for å få alt kortere må for eksempel talen være kortere. Vi har også valgt ha egen barnekirke-sending, men syns feks Salt har gjort det fint med noen minutter fra barnekirken. Utgangspunktet vårt har vært at lengden skal vårt overkommelig, og at voksne og barn både ser på ulike ting på skjerm, og er på ulike gudstjenester (barnekirke, gudstjeneste) ellers. .

Forsøke å inkludere elementer som gjør at folk kan delta hjemme. For eksempel Vår Far. Nattverd. Lystenning.
Vi skal ikke bli noen andre enn vi pleier å være som kirke, snarere tvert i mot, være frimodige på kirkens dna, gjenkjennelige i ansikter og form, men tilpasset formatet. 
.

SPRÅK
Uavhengig av korona eller ikke så er det jo alltid et mål for oss å snakke på en måte som folk forstår. Viktig å huske på så som dette nå sendes ut til “alle”. Online har man ikke konteksten som bygget gir, der mam som regel er invitert med av en venn som kan forklare underveis, osv. Så derfor etterstrebe å ikke ta for gitt at alle kan alle interne referanser, heller ikke bibelreferanser. Kanskje rett og slett si i starten: Dette er en gudstjeneste, vi skal synge sanger, be, takke, høre fra Bibelen, guds ord. osv.

.

SANGVALG:
forsøke å finne en bredde.

.
PRAKTISK om TONO
Tono administrerer streaming-lisensen. Det koster i utgangspunktet 300 pr Gudstjeneste for en uke, men under korona har de gitt kirker fritak for den summen.
For å la ting ligge lenger enn en uke trenger man godkjennelse fra låtskrivere og musikkforlag som eier musikken. Altså blir det litt vanskeligere med for eksempel utenlandsk musikk.
.Musikk hvor opphavsmann har vært død i 70 år er ikke under denne reglene, ettersom de er «frie» verk. Salmer er altså «allemannseie» og kan også ligge ute.
.
ENERGI
Energien: Oppvarming. Finne den positiviteten og energien man har vanligvis.
Være seg sjøl.
.
BE
Be før opptak. Det er først og fremst en gudstjenestene, ikke et opptak.