HLT er opptatt av balansen mellom teori og praksis og erkjenner at teologisk utdanning i alt for stor grad har vært livsfjern og praksisfattig. Vi tilbyr derfor et studieløp som har anvendt kunnskap i sentrum. Vi har fleksible studieordninger og lar deg ta inntil 30 studiepoeng i praksisarbeid, samtidig som studiene i seg selv kan kombineres med din hverdag med et brennende engasjement i din lokale kirke.

Studiehverdagen på HLT er lagt opp slik at du som student, avhengig av din studieplan, er inne på skolen 2-3 dager annenhver uke. Det gir deg som student mulighet til å kombinere studier med din allerede eksisterende hverdag. På den måten kan du praktisere det du lærer, der du er.

 

For mer informasjon om vårt studieopplegg, ta kontakt med våre studieveiledere på studier@hlt.no