Strategi og styring

Her finner du en oversikt over HLTs strategier og planer for tiden fremover. Gjennom årsrapportene får du også et innblikk i hva som har skjedd tidligere, deriblant ulike aktiviteter, tall og resultater fra elevundersøkelser.