Enkeltemner » | Høyskolen for ledelse og teologi

Høsten 2021 tilbys følgende enkeltemner

Ved å klikke på emnene du er interessert i, får du opp en nærmere kursbeskrivelse.

Dersom du ønsker å ta flere emner innenfor et årsstudium, anbefaler vi at at du velger deltidstilbudet for aktuelt årsstudium i stedet.

I utganspunktet kan de aller fleste emner ved HLT tas som enkeltemner. Kontakt opptak@hlt.no ved eventuelle spørsmål.

HLT Oslo

KRI 1240

Baptistisk teologi og historie

(10 stp/ECTS)
Les mer

KTR 1010

Konfliktforståelse, kontekst
og transformasjon

(10 stp/ECTS)

Les mer

UNG 1210

UNG Teologi i praksis

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1210

Den verdibevisste organisasjonen

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1220

Verdibevisst ledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1250

Coaching, veiledning og ledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

HLT Stavanger

PAL 1140

Misjon, kirke og samfunn

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL 1150
Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

____________________________

Nettbaserte enkeltemner høsten 2021

PAL 1150
Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

____________________________

Redusert undervisning:

Om du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.

Vær oppmerksom på at vi legger til rette for redusert undervisning så langt det lar seg gjøre. Oversikt over hvilke emner som er tilgjengelige med redusert undervisning publiseres i semesterplanen. Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder (opptak@hlt.no).

Les mer om hva som passer best for deg av å studere på heltid, deltid eller med redusert undervisning her.