Enkeltemner » | Høyskolen for ledelse og teologi

Våren 2021 tilbys følgende enkeltemner

Ved å klikke på emnene du er interessert i, får du opp en nærmere kursbeskrivelse.

Dersom du ønsker å ta flere emner innenfor et årsstudium, anbefaler vi at at du velger deltidstilbudet for aktuelt årsstudium i stedet.

HLT Oslo

KTR 1020

Teologi, religion og konflikt
NB! Forutsetter fullført KTR1010

(10 stp/ECTS)
Les mer

KTR 1030

Teologi, religion og konflikt

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL 1020
Kommunikasjon og prekenlære

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL 1140
Misjon, kirke og samfunn 

(10 stp/ECTS)
Les mer

SAM 1050

Sosiale bevegelser og den nye digitale offentligheten

(10 stp/ECTS)
Les mer

UNG 1130
Innføring i kristent barnearbeid

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1230
Verdibevisst team- og personalledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1240
Administrasjon og økonomistyring

(10 stp/ECTS)
Les mer

HLT Stavanger

KRI 2050
Misjon i globalt perspektiv

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL 2010
Kirkens helbredende tjeneste

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1220
Verdibevisst ledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

____________________________

Nettbaserte enkeltemner våren 2021

SAM 1060
Det moderne slaveriet

(10 stp/ECTS)
Les mer

Redusert undervisning:

Om du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.

Vær oppmerksom på at vi legger til rette for redusert undervisning så langt det lar seg gjøre. Oversikt over hvilke emner som er tilgjengelige med redusert undervisning publiseres i semesterplanen. Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder (opptak@hlt.no).

Les mer om hva som passer best for deg av å studere på heltid, deltid eller med redusert undervisning her.