Enkeltemner

.

Våren 2023

.

OSLO

PAL 1020
Kommunikasjon og prekenlære

(10 stp/ECTS)
Les mer

UNG 1230
UNG trosopplæring

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1230
Verdibevisst team- og personalledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

KTR 1030
Teologi, religion og konflikt

(10 stp/ECTS)
Les mer

SAM 1050E
Social Movements and the New Digital Society

(10 stp/ECTS)
Les mer

SAM 1060E
Modern-Day Slavery

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL 2010
Kirkens helbredende tjeneste

(10 stp/ECTS)
Les mer

KRI 2050
Misjon i globalt perspektiv

(10 stp/ECTS)
Les mer

KRI 1230
Pinsekarismatisk teologi og historie

(10 stp/ECTS)
Les mer

.

.

Høsten 2023

NB. Mindre endringer kan forekomme.

.

OSLO

KTR1010
Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL1220
Verdibevisst ledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL1250
Coaching, veiledning og ledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

UNG1210
UNG teologi i praksis

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL1210
Pastoralt lederskap

(10 stp/ECTS)
Les mer

KRI1110
Innføring i Bibelen

(10 stp/ECTS)
Les mer

SAM1040/SAM1040E
Global Justice – Social Theory and Practice

(10 stp/ECTS)
Les mer

.

DIGITAL

KRI1240
Baptistisk teologi og historie

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL1150
Misjonale menigheter og livslang læring

(10 stp/ECTS)
Les mer


.

I utganspunktet kan de aller fleste emner ved HLT tas som enkeltemner. Dersom du ønsker å ta flere emner innenfor et årsstudium, anbefaler vi at at du velger deltidstilbudet for aktuelt årsstudium i stedet. Kontakt opptak@hlt.no ved eventuelle spørsmål.
.
.

Redusert undervisning:
Hvis du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning, finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.

Vær oppmerksom på at vi legger til rette for redusert undervisning så langt det lar seg gjøre. Oversikt over hvilke emner som er tilgjengelige med redusert undervisning, publiseres i semesterplanen. Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder (opptak@hlt.no).

Les mer om hva som passer best for deg av å studere på heltid, deltid eller med redusert undervisning her.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.