Enkeltemner

..

Våren 2024

.

 

OSLO

KRI1120
Bibelfortolkning

(10 stp/ECTS)
Les mer

KRI1140
Troslære og spiritualitet

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL1020
Kommunikasjon og prekenlære

(10 stp/ECTS)
Les mer

SAM1050
Social Movements and
the New Digital Society

(10 stp/ECTS)
Les mer

UNG1240
UNG forkynnelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL1240
Økonomi og virksomhetsstyring

(10 stp/ECTS)
Les mer

.

STAVANGER

KRI2050
Misjon i globalt perspektiv

(10 stp/ECTS)
Les mer

 

PAL2010
Kirkens helbredende tjeneste

(10 stp/ECTS)
Les mer

.

DIGITALT

KRI1230
Pinsekarismatisk teologi og historie

(10 stp/ECTS)
Les mer


.

I utganspunktet kan de aller fleste emner ved HLT tas som enkeltemner. Dersom du ønsker å ta flere emner innenfor et årsstudium, anbefaler vi at at du velger deltidstilbudet for aktuelt årsstudium i stedet. Kontakt opptak@hlt.no ved eventuelle spørsmål.
.
.

Redusert undervisning:
Hvis du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning, finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.

Vær oppmerksom på at vi legger til rette for redusert undervisning så langt det lar seg gjøre. Oversikt over hvilke emner som er tilgjengelige med redusert undervisning, publiseres i semesterplanen. Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder (opptak@hlt.no).

Les mer om hva som passer best for deg av å studere på heltid, deltid eller med redusert undervisning her.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.