Enkeltemner

.

.

Høsten 2023

NB. Mindre endringer kan forekomme.

.

OSLO

KTR1010
Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL1220
Verdibevisst ledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL1250
Coaching, veiledning og ledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

UNG1210
UNG teologi i praksis

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL1210
Pastoralt lederskap

(10 stp/ECTS)
Les mer

KRI1110
Innføring i Bibelen

(10 stp/ECTS)
Les mer

SAM1040/SAM1040E
Global Justice – Social Theory and Practice

(10 stp/ECTS)
Les mer

.

STAVANGER

VEL1220
Verdibevisst ledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

.

DIGITAL

PAL1150
Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

.

.

Våren 2024

NB. Informasjonen på de ulike undersidene er fra tidligere semestre,
så datoer og noe av innholdet er derfor ikke helt oppdatert.
Oppdaterte sider kommer i løpet av høsten 2023.
Det er ikke mulig å søke på disse emnene enda.

.

OSLO

PAL1020
Kommunikasjon og prekenlære

(10 stp/ECTS)
Les mer

UNG1230
UNG trosopplæring

(10 stp/ECTS)
Les mer

SAM1060
Modern-Day Slavery

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL1230
UNG teologi i praksis

(10 stp/ECTS)
Les mer

KTR1030
Teologi, religion og konflikt

(10 stp/ECTS)
Les mer

.

STAVANGER/DIGITAL

PAL2010
Kirkens helbredende tjeneste

(10 stp/ECTS)
Les mer

KRI1230
Pinsekarismatisk teologi og historie

(10 stp/ECTS)
Les mer


.

I utganspunktet kan de aller fleste emner ved HLT tas som enkeltemner. Dersom du ønsker å ta flere emner innenfor et årsstudium, anbefaler vi at at du velger deltidstilbudet for aktuelt årsstudium i stedet. Kontakt opptak@hlt.no ved eventuelle spørsmål.
.
.

Redusert undervisning:
Hvis du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning, finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.

Vær oppmerksom på at vi legger til rette for redusert undervisning så langt det lar seg gjøre. Oversikt over hvilke emner som er tilgjengelige med redusert undervisning, publiseres i semesterplanen. Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder (opptak@hlt.no).

Les mer om hva som passer best for deg av å studere på heltid, deltid eller med redusert undervisning her.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.