Enkeltemner

Høsten 2021

 

OSLO

KTR 1010
Konfliktforståelse, kontekst
og transformasjon

(10 stp/ECTS)
Les mer

UNG 1210
UNG Teologi i
praksis

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1210
Den verdibevisste
organisasjonen

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1220
Verdibevisst ledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1250
Coaching, veiledning og ledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL 1140
Misjon, kirke og samfunn

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL 1150
Misjonale menigheter
og livslang etterfølgelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

KRI 1110
Innføring i Bibelen

(10 stp/ECTS)
Les mer

I utganspunktet kan de aller fleste emner ved HLT tas som enkeltemner. Dersom du ønsker å ta flere emner innenfor et årsstudium, anbefaler vi at at du velger deltidstilbudet for aktuelt årsstudium i stedet. Kontakt opptak@hlt.no ved eventuelle spørsmål.
.
.

Redusert undervisning:
Hvis du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.

Vær oppmerksom på at vi legger til rette for redusert undervisning så langt det lar seg gjøre. Oversikt over hvilke emner som er tilgjengelige med redusert undervisning publiseres i semesterplanen. Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder (opptak@hlt.no).

Les mer om hva som passer best for deg av å studere på heltid, deltid eller med redusert undervisning her.