Enkeltemner » | Høyskolen for ledelse og teologi

Høsten 2020 tilbys følgende enkeltemner

Ved å klikke på emnene du er interessert i, får du opp en nærmere kursbeskrivelse.

Dersom du ønsker å ta flere emner innenfor et årsstudium, anbefaler vi at at du velger deltidstilbudet for aktuelt årsstudium i stedet.

KTR 1010
Konfliktforståelse,
kontekst og transformasjon

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL 1211
Sjelesorg

(5 stp/ECTS)
Les mer

PAL 1150
Misjonale menigheter
og livslang etterfølgelse 

(10 stp/ECTS)
Les mer

SAM 1010
Innføring i sosiologi
og sosialantropologi

(10 stp/ECTS)
Les mer

SAM 1040
Global rettferdighet – sosial teori og praksis

(10 stp/ECTS)
Les mer

UNG 1110
Barne- og ungdomsarbeidets
teologiske fundament

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1220
Verdibevisst ledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1250
Coaching, veiledning og ledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

____________________________

Nettbaserte enkeltemner høsten 2020

TEO 1040
Trosforsvar og starten på det kristne livet
(Apologetikk og kristen initiasjon)

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL 1212
Pastoralteologi

(10 stp/ECTS)
Les mer

Redusert undervisning:

Om du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.

Vær oppmerksom på at vi legger til rette for redusert undervisning så langt det lar seg gjøre. Oversikt over hvilke emner som er tilgjengelige med redusert undervisning publiseres i semesterplanen. Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder (opptak@hlt.no).

Les mer om hva som passer best for deg av å studere på heltid, deltid eller med redusert undervisning her.