Utveksling

Sydney
Australia
Les mer
Berkeley
USA
Les mer

Høyskolen for ledelse og teologi tilbyr flere spennende muligheter for å ta deler av studiet i utlandet.
Gjennom våre samarbeidspartnere kan du både studere
og ha praksis i bedrifter og organisasjoner i andre
deler av verden.

Vi har laget en “Utveksling ABC” Der finner du nyttig info som omhandler både
før utveksling, under utveksling og etter utveksling.
Trykk på knappen under for å komme til denne siden

Utveksling ABC

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.