Utveksling » | Høyskolen for ledelse og teologi

Høyskolen for ledelse og teologi tilbyr flere spennende muligheter for å ta deler av studiet i utlandet.
Gjennom våre samarbeidspartnere kan du både studere
og ha praksis i bedrifter og organisasjoner i andre
deler av verden.

Vi har laget en "Utveksling ABC" Der finner du nyttig info som omhandler både
før utveksling, under utveksling og etter utveksling.
Trykk på knappen under for å komme til denne siden