Arbeidsliv

Høyskolen for ledelse og teologi ønsker å være en skole som er tett på arbeidslivet. Derfor har vi kontaktpunkter der vi inviterer menigheter, bedrifter og organisasjoner tettere på vårt miljø gjennom karrieredag, konferanse, temadager og fagdager. HLT skal være et godt sted å rekruttere fra, både til konkrete stillinger og praksisplasser.