Studietilbud » | Høyskolen for ledelse og teologi

Bachelor i teologi og ledelse

HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Bachelorgraden gir deg kompetansen du trenger for å jobbe som leder innenfor kirke og frivillige organisasjoner eller verdibasert ledelse og undervisning i privat og offentlig sektor. Studiet kvalifiserer også for videre masterstudier innenfor både ledelse og teologi.


Grunnstudium i kristendom/KRLE

Studiet gir en innføring i teologi, historie og praksis innenfor kristendom, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, men har en hovedvekt på kristendommen. Studiet er basis for videre studier i teologi og menighetsledelse og er også velegnet for studenter som ønsker undervisningskompetanse i KRLE/Religion og etikk i skolen.

Les mer

Årsstudium i kristent barne- og ungdomsarbeid

Studiet gir grunnkompetanse i barne- og ungdomsarbeid i kirker og frivillige organisasjoner med kristent verdigrunnlag. Studiet er perfekt for frivillige eller ansatte i menigheter og frivillige organisasjoner som jobber med, eller ønsker å jobbe med, barn og ungdom.

Les mer

Årsstudium i menighetsledelse

Studiet gir grunnkompetanse i lederskap og er spesielt tiltenkt personer som ønsker å arbeide som ledere i sin lokale kirke. Studiet er nyttig ikke bare for misjonærer og pastorer, men også for alle ledere med ansvar for mennesker.

Les mer

Halvårsstudium i misjonsforståelse

Studiets primære hensikt er å gi en grunnleggende forståelse for misjon i så vel innland som utland. Målgruppen for studiet er frivillige eller ansatte som jobber med misjon, eller ønsker å jobbe med misjon, i Norge eller utlandet.

Les mer

Årsstudium i teologi

Studiet gir en grundig kjennskap til kristendommens teologi, historie og praksis. Det legges særlig vekt på det bibelske materialet, og innføring i gresk inngår som et element i studiet. Studiet er rettet mot studenter som ønsker å arbeide i menighet, med religiøs problematikk i samfunnet generelt, eller som ønsker å ta videre masterstudier innenfor kristendom og teologi.

Les mer

Årsstudium i verdibasert endringsledelse

Studiet gir grunnkompetanse for verdibasert ledelse i kirker og frivillige organisasjoner med kristent verdigrunnlag, men studiet vil også være relevant for ledere i andre frivillige organisasjoner, samt for ledere i offentlig sektor og næringslivet.

Les mer

Halvårsstudium i konflikttransformasjon

Studiet skal først og fremst inspirere og istandsette studenter til å jobbe aktivt med problemstillinger knyttet til konflikter på ulike nivåer i det lokale og globale samfunnet. Studiet skal gi studentene en dypere forståelse for hva som skjer i konflikter og evne til å omsette denne kunnskapen i praktisk konflikthåndtering. 

Les mer

Årsstudium i samfunnsfag

Studiet gir en innføring i samfunnsfaglig teori og metode, og i samfunnsvitenskapelige tradisjoner som sosiologi og sosialantroplogi. Studiet tar også sikte på å utruste studenten til å analysere og handle i forhold aktuelle problemstillinger knyttet til global rettferdighet, globalisering av ulike ideer og bevegelser og utfordringer knyttet til forvaltning av miljø og teknologi.

Les mer


Søk nå!