Semesterplan » | Høyskolen for ledelse og teologi

Semesterplan

 

.

Tilpass studiene til din situasjon?
Les mer om dine muligheter her.

.

Spørsmål rundt semesterplan? Ta kontakt med opptak@hlt.no

 

Informasjon om undervisning på HLT høsten 2020:

Det legges opp til normal undervisning fra august av, men med flytting til Filadelfia i Oslo for å gi rom for utbygging på Stabekk!

HLTs ledelse følger opp korona-situasjonen og helseråd fra myndighetene fortløpende, og må ta forbehold om at det kan bli behov for endringer av undervisningen.  Oppdatert informasjon vil bli sendt ut til alle studenter i slutten av juni med nærmere informasjon om studiestart.

Vi ber studenter som er i en risikogruppe (se: https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper), ta kontakt med studieveileder (lauren.severson@hlt.no) innen 15. juni for å gi beskjed om mulig behov for tilrettelegging til høsten.