Master i ledelse og menighetsutvikling

Master

Gjennom et nordisk samarbeid mellom Ansgar Høgskole (AH) i Kristiansand, Örebro Teologiska Högskola (ÖTH) i Sverige og Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) tilbys master i ledelse og menighetsutvikling. Det er AH som har den formelle godkjenningen av studiet, og vil således utstede vitnemål til ferdige studenter. Dette er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi. Praktisk teologi er et bredt fagfelt, på dette mastergradsstudiet vil ledelse og menighetsutvikling være fokusområder.

Mastergraden har tre fordypningsområder

  • Menighetsutvikling og menighetsledelse
  • Spiritualitet i et menighetsperspektiv
  • Forkynnelse og formidling i et menighetsperspektiv

Du kan lese mer om studieløpet på ATH sine nettsider ved å trykke her.