Studieopptak

Her finner du lenker til søknadsskjema for alle fagene som tilbys ved HLT

Søknadsskjemaene for våren 2024 og høsten 2024 blir tilgjengelig fra 1. desember. Første søknadsfrist for våren 2024 er 15. desember. Deretter er det rullerende opptak, så lenge det finnes ledige plasser. Første søknadsfrist for høsten 2024 er 15. april. Deretter er det rullerende opptak, så lenge det finnes ledige plasser, fram til studiestart i august.

This only applies for applicants for the Norwegian program! You’ll find HLTs English website by clicking on the flag in the top right corner.

Våren 2024

Bachelorprogrammer
Bachelor i teologi og ledelse
Bachelor i teologi og ledelse, deltid
Bachelor i Religion og samfunn
Bachelor i Religion og samfunn, deltid

Årsstudier
Årsstudium i kristendom/KRLE
Årsstudium i kristendom/KRLE, deltid
Årsstudium i UNG tro og kultur
Årsstudium i verdibevisst endringsledelse
Årsstudium i samfunnsfag

Enkeltemner
Enkeltemner, HLT Oslo og digitale fag
Enkeltemner, HLT Stavanger

 

Høsten 2024

Bachelorprogrammer
Bachelor i teologi og ledelse
Bachelor i teologi og ledelse, deltid
Bachelor i Religion og samfunn
Bachelor i Religion og samfunn, deltid

Årsstudier
Årsstudium i kristendom/KRLE
Årsstudium i kristendom/KRLE, deltid
Årsstudium i UNG tro og kultur
Årsstudium i UNG tro og kultur, deltid
Årsstudium i verdibevisst endringsledelse
Årsstudium i verdibevisst endringsledelse, deltid
Årsstudium i samfunnsfag
Årsstudium i samfunnsfag, deltid
Halvårsstudium i konflikttransformasjon

Spørsmål om opptak kan rettes til: opptak@hlt.no

Velkommen som søker ved HLT!