Studieopptak » | Høyskolen for ledelse og teologi

Studieopptak

Vi gleder oss til å lese din søknad

Studieopptak

Her kan du søke på studier ved HLT. Beskrivelse av de ulike studiene og studieopplegg finner du ved å klikke på lenkene til høyre.

.

This only applies for applicants for the Norwegian program! You’ll find HLTs English website by clicking on the flag in the top right corner.

.

Opptak høsten 2021

Høstsemesteret 2021 er nå i gang. Det er likevel fortsatt mulig å søke om opptak på enkelte enkeltemner som ikke har startet opp enda samt enkelte studieprogram på deltid. De siste enkeltemnene begynner i uke 36 og uke 38, det vil si at  søknad bør sendes inn så raskt som mulig.

 

Årsstudier

Årsstudium i verdibevisst ledelse, deltid

 

Enkeltemner (Klikk her for å lese om våre enkeltemner)

Enkeltemner, HLT Oslo og nettbaserte fag

Enkeltemner, HLT Stavanger

.

Spørsmål om opptak kan rettes til: opptak@hlt.no

.

Velkommen som søker ved HLT!

.

Bilder av originalt vitnemål og attester som dokumenterer generell studiekompetanse eller realkompetanse lastes opp som del av søknaden. Vedleggene må ikke overstige 1MB.

Andre opplysninger kan skrives i fritekstfeltet.

Informasjon om hvordan du dokumentere generell studiekompetanse eller realkompetanse finner du her.

Vær oppmerksom på at HLT kan kreve at søkere som blir tatt opp viser frem originale vitnemål/karakterutskrifter og attester.  Et tilfeldig utvalg av alle nye studenter få sjekket aktuell dokumentasjon. Det er viktig at du er klar over at du selv har ansvaret for at all din dokumentasjon er korrekt.

Hvis du trekkes ut til å være med på kontrollen, vil du få nødvendig informasjon sendt på e-post. Her vil du få detaljert informasjon og praktisk veiledning om videre prosedyre.

Dersom du ikke leverer originaldokumentasjon innen tidsfristen vil du miste studieplassen din. Forfalskning av dokumentasjon rammes av Straffeloven § 361 første ledd, bokstav a og b, og vil alltid bli politianmeldt.