Studieopptak

Her finner du lenker til søknadsskjema for alle fagene som tilbys ved HLT

Søknadsskjemaene for våren 2023 er nå tilgjengelig. Søknadsfrist er 2. januar.

Studieopptak

Her kan du søke på studier ved HLT for både våren og høsten 2023. Rull ned på siden eller klikk her for søknadsskjema for høsten 2023.

This only applies for applicants for the Norwegian program! You’ll find HLTs English website by clicking on «English» in the top right corner

.

Opptak våren 2023

Søknadsskjemaene for våren 2023 er nå tilgjengelig. Søknadsfrist er 2. januar.

Bachelorprogrammer
Bachelor i teologi og ledelse
Bachelor i teologi og ledelse, deltid
Bachelor i religion og samfunn
Bachelor i religion og samfunn, deltid (Ikke tilgjengelig med start våren, søk på aktuelle enkeltemner i religion og samfunn i stedet)

Årsstudier
Årsstudium i kristendom/KRLE
Årsstudium i kristendom/KRLE, deltid

Årsstudium i UNG tro og kultur  (Ikke tilgjengelig med start våren, søk på UNG tro og kultur, deltid i stedet)
Årsstudium i UNG tro og kultur, deltid

Årsstudium i misjon og kirke (Undervises på HLT Stavanger) (Ikke tilgjengelig med start våren, søk på misjon og kirke, deltid i stedet)
Årsstudium i misjon og kirke, deltid (Undervises på HLT Stavanger)

Årsstudium i verdibevisst endringsledelse Årsstudium i verdibevisst endringsledelse, deltid (Ikke tilgjengelig med start våren, søk på aktuelle enkeltemner i verdibevisst ledelse i stedet)

Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium i samfunnsfag, deltid (Ikke tilgjengelig med start våren, søk på aktuelle enkeltemner i samfunnsfag i stedet)

Halvårsstudium i Konflikttransformasjon (Ikke tilgjengelig med start våren, søk på aktuelle enkeltemner i konflikttransformasjon i stedet)

Enkeltemner
Enkeltemner, HLT Oslo og digitale fag
Enkeltemner, HLT Stavanger

.
.

Opptak Høsten 2023

Søknadsskjemaene for høsten 2023 er nå tilgjengelig. Første søknadsfrist er 15. april. Deretter er det rullerende opptak, så lenge det finnes ledige plasser, fram til 1. august.

 

Bachelorprogrammer
Bachelor i teologi og ledelse
Bachelor i teologi og ledelse, deltid
Bachelor i religion og samfunn
Bachelor i religion og samfunn, deltid

Årsstudier
Årsstudium i kristendom/KRLE
Årsstudium i kristendom/KRLE, deltid
Årsstudium i UNG tro og kultur
Årsstudium i UNG tro og kultur, deltid
Årsstudium i misjon og kirke (Undervises på HLT Stavanger)
Årsstudium i misjon og kirke, deltid (Undervises på HLT Stavanger)
Årsstudium i verdibevisst endringsledelse
Årsstudium i verdibevisst endringsledelse, deltid
Årsstudium i samfunnsfag
Årsstudium i samfunnsfag, deltid

Halvårsstudium i konflikttransformasjon

Enkeltemner
Enkeltemner, HLT Oslo og digitale fag

 

Spørsmål om opptak kan rettes til: opptak@hlt.no

Velkommen som søker ved HLT!