Studieopptak » | Høyskolen for ledelse og teologi

Studieopptak

Vi gleder oss til å lese din søknad

Studieopptak

Her kan du søke på studier ved HLT. Beskrivelse av de ulike studiene og studieopplegg finner du ved å klikke på lenkene til høyre.

.

This only applies for applicants for the Norwegian program! You’ll find HLTs English website by clicking on the flag in the top right corner.

.

Opptak høst 2020

Opptak for høsten er nå åpnet. Søknadsfrist er 15. april og svar på søknad vil sendes ut i begynnelsen av mai.

Alle søknader som er sendt inn etter 15. april vil bli behandlet fortløpende.

.

Bachelorprogram: (180 stp/ECTS)

.

Årsstudium (60 stp/ECTS)

.

Halvårsstudium (30 stp/ECTS)

.

Enkeltemner

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

.

Søknaden leveres elektronisk via ovennevnte lenker. Bilder av vitnemål og attester som dokumenterer generell studiekompetanse eller realkompetanse lastes opp som del av søknaden. Vedleggene må ikke overstige 1MB. Andre opplysninger kan skrives i fritekstfeltet.

Attesterte kopier av vitnemål og attester må ettersendes/leveres skolen etter opptak. Skolens adresse er: Høyskolen for ledelse og teologi, Michelets vei 62, 1368 Stabekk. Spørsmål om opptak kan rettes til: opptak@hlt.no

Velkommen som søker ved HLT!