Studieopptak » | Høyskolen for ledelse og teologi

Studieopptak

Vi gleder oss til å lese din søknad

Studieopptak

Her kan du søke på studier ved HLT. Beskrivelse av de ulike studiene og studieopplegg finner du ved å klikke på lenkene til høyre.

.

This only applies for applicants for the Norwegian program! You’ll find HLTs English website by clicking on the flag in the top right corner.

.

Opptak høsten 2021

Søknadsskjemaene for høsten 2021 er nå tilgjengelig. Første opptak var 15. april, men vi har fortsatt noen ledige plasser. Søknader som kommer inn behandles og besvares fortløpende fram mot studiestart så fremt det er ledige studieplasser.

.

Bachelorprogrammer

Bachelor i teologi og ledelse

Bachelor i teologi og ledelse, deltid

Bachelor i religion og samfunn

Bachelor i religion og samfunn, deltid

.

Årsstudier

Årsstudium i kristendom/KRLE

Årsstudium i kristendom/KRLE, deltid

Årsstudium i kristent barne- og ungdomsarbeid

Årsstudium i kristent barne- og ungdomsarbeid, deltid

Årsstudium i misjon og kirke (Undervises på HLT Stavanger)

Årsstudium i misjon og kirke, deltid (Undervises på HLT Stavanger)

Årsstudium i verdibevisst ledelse

Årsstudium i verdibevisst ledelse, deltid

Årsstudium i samfunnsfag

Halvårsstudium i konflikttransformasjon

Bergen

Årsstudium i kristendom/KRLE, start høst 2021, deltid
(Undervises i Bergen)

Årsstudium i kristendom/KRLE 2021/22 – Bergen
(Undervises delvis i Bergen og delvis i Oslo)

.

Enkeltemner (Klikk her for å lese om våre enkeltemner)

Enkeltemner, HLT Oslo, Bergen og nettbaserte fag

Enkeltemner, HLT Stavanger

.

Spørsmål om opptak kan rettes til: opptak@hlt.no

.

Velkommen som søker ved HLT!

.

Bilder av originalt vitnemål og attester som dokumenterer generell studiekompetanse eller realkompetanse lastes opp som del av søknaden. Vedleggene må ikke overstige 1MB.

Andre opplysninger kan skrives i fritekstfeltet.

Informasjon om hvordan du dokumentere generell studiekompetanse eller realkompetanse finner du her.

Vær oppmerksom på at HLT kan kreve at søkere som blir tatt opp viser frem originale vitnemål/karakterutskrifter og attester.  Et tilfeldig utvalg av alle nye studenter få sjekket aktuell dokumentasjon. Det er viktig at du er klar over at du selv har ansvaret for at all din dokumentasjon er korrekt.

Hvis du trekkes ut til å være med på kontrollen, vil du få nødvendig informasjon sendt på e-post. Her vil du få detaljert informasjon og praktisk veiledning om videre prosedyre.

Dersom du ikke leverer originaldokumentasjon innen tidsfristen vil du miste studieplassen din. Forfalskning av dokumentasjon rammes av Straffeloven § 361 første ledd, bokstav a og b, og vil alltid bli politianmeldt.