Studieopptak » | Høyskolen for ledelse og teologi

Studieopptak

Vi gleder oss til å lese din søknad

Studieopptak

Her kan du søke på studier ved HLT. Beskrivelse av de ulike studiene og studieopplegg finner du ved å klikke på lenkene til høyre.

.

This only applies for applicants for the Norwegian program! You’ll find HLTs English website by clicking on the flag in the top right corner.

.

Opptak høst 2020

Opptak for høsten er nå snart fullført, men vi har noen plasser igjen på følgende studieprogam:

.

Halvårsstudium (30 stp/ECTS)

.

Enkeltemner

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

.

Søknaden leveres elektronisk via ovennevnte lenker. Bilder av vitnemål og attester som dokumenterer generell studiekompetanse eller realkompetanse lastes opp som del av søknaden. Vedleggene må ikke overstige 1MB. Andre opplysninger kan skrives i fritekstfeltet.

Attesterte kopier av vitnemål og attester må ettersendes/leveres skolen etter opptak. Skolens adresse finnes nederst i bunnlinjen. Spørsmål om opptak kan rettes til: opptak@hlt.no

Velkommen som søker ved HLT!