Studentombud

Hva er studentombudet?

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som skal gi studentene råd og hjelp til studentene i deres studiesituasjon. Studentombudet har taushetsplikt.

.

Studentombudet kan

  • undersøke om HLT holder seg innenfor regelverket i behandling av dine saker og at dine rettigheter blir ivaretatt
  • være en nøytral, uavhengig instans mellom deg som student og HLT i en eventuell konflikt
  • være behjelpelig i klageprosesser
  • hjelpe deg å forstå dine egne rettigheter og plikter

Dersom Studentombudet ikke kan bistå deg, vil hun hjelpe deg å finne veien videre.

.

Studentombudet kan ikke

  • ta parti
  • avgjøre saker
  • instruere eller bli instruert av enheter eller beslutningsorganer ved HLT
  • være en klage- eller ankeinstans for saker som allerede er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved HLT