Alumni » | Høyskolen for ledelse og teologi

Alumni

For HLT er oppfølgning av tidligere studenter viktig.

Vi ønsker å holde kontakten med tidligere studender ved HLT.  Vi har per i dag ikke et veldig bredt tilbud for dere som har studert ved HLT tidligere, men vi jobber med saken.

Vi har opprettet en gruppe på Facebook som heter “HLT-studenter 0g alumni”. Vi anbefaler å melde seg inn i dene gruppen. Link her

Det er en viktig prioritet for skolen at våre studenter skal få seg en relevant jobb etter endt studieløp. Under ser du en liste over menigheter som har ledige stillinger, og som har bedt oss om å spre dette i våre kanaler.