Forsknings- og utviklingsarbeidet (FoU) ved Høyskolen for ledelse og teologi ledes av forskningsleder Karl Inge Tangen. og faglig leder Anne Lise Søvde Valle. FoU-utvalget består i tillegg av fagseksjonsledere, avdelingsleder HLT Stavanger og ressurspersoner for masterstudier. Rektor tiltrer utvalget ved behov.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.