Karl Inge Tangen

Professor og Forskningsleder

Fagområde: Verdibasert ledelse, praktisk teologi, kultur og samfunnsanalyse, spiritualitet og systematisk teologi
Bakgrunn: Cand. mag. ved Universitetet i Oslo, Cand. Phil og Ph.d ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Innvilget opprykk til professor i oktober 2023 Medpastor i Filadelfia, Oslo.
Favorittsitat: Ora et labora (bønn og arbeid)

.
Kontakt:
E-post
‭909 80 564‬