Karl Inge Tangen | Høyskolen for ledelse og teologi

Karl Inge Tangen

 

Fagområde: Verdibasert ledelse, praktisk teologi, kultur og samfunnsanalyse, spiritualitet og systematisk teologi
Bakgrunn: Cand. mag. ved Universitetet i Oslo, Cand. Phil og Ph.d ved Det Teologiske Menighetsfakultet. Medpastor i Filadelfia, Oslo.
Favorittsitat: Ora et labora (bønn og arbeid)