Rekruttere fra HLT

Hvert år utdanner Høyskolen for ledelse og teologi nye ledere. Vi tror at studentmiljøet vårt er et attraktivt sted å rekruttere fra, derfor tilbyr vi flere måter å presentere din menighet, organisasjon eller bedrift i jakten på nye medarbeidere.

 

Karrieredagen på HLT

I mars arrangeres karrieredagen. En dag der vi inviterer aktører på jakt etter ansatte å ha stand helt gratis. Dette er en glimrende mulighet til å bli bedre kjent med våre studenter og finne gode kandidater til din virksomhet.

Ledig stilling?

Alle som har graduert fra HLT eller er på sitt siste semester inviteres til å bli med i HLT Alumni. Alumnimiljøet har sin egen portal der de blant annet kan søke på jobber gjennom en egen side med stillingsannonser.

Bli praksissted

HLT er en høyskole som er opptatt av ikke bare opptatt av det akademiske i en lederutdanning, men også det som erfaring og levd liv kan gi. I løpet av et bachelorløp på HLT har en student derfor opptil 30 studiepoeng i praksis. Disse studiepoengene skal studenten bruke på å få relevant erfaring på et valgfritt praksissted. Dette er en god mulighet til å bli kjent med en potensiell fremtidig ansatt, eller gi en student et kortvarig engasjement som den kan ta med videre. Hvis dette er noe for din virksomhet, kan du kontakte praksisansvarlig på HLT for mer informasjon.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.