Årsstudier

Grunnstudium
Kristendom / KRLE

Oslo

Les mer

Årsstudium
Misjon og kirke

Stavanger

Les mer

Årsstudium
Samfunnsfag

Oslo

Les mer

Årsstudium
UNG tro og kultur

Oslo

Les mer

Årsstudium
Verdibevisst endringsledelse

Oslo

Les mer

Halvårsstudium
Konflikt-
transformasjon

Oslo

Les mer

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.