Årsstudium
Misjon og kirke

Ved vår avdeling i Stavanger tilbyr vi en spennende og relevant årsenhet. Studiet passer for både ansatte og frivillige i menighet.

Årsstudium i Misjon og kirke

Ved HLT Stavanger tilbyr vi en årsenhet (60 studiepoeng) i Misjon og kirke, som kan bygges inn i en bachelorgrad i teologi og ledelse.
.
.

Mulighet for praksis i IMI-kirken

HLT Stavanger er et samarbeid mellom HLT og IMI-kirken. HLT Stavanger lever tett på IMI-kirkens liv, med felles lokaler og mulighet for praksisplass i menigheten, en unik læringssituasjon hvor veien mellom teologi og praksis, liv og refleksjon er kort. Kombinert med spennende forelesere og praksisopphold i nytenkende menighetsmiljø, utrustes du til å være leder i og utenfor kirken i en ny tid.

 

Program

Årsenheten i Misjon og kirke består av 60 studiepoeng fordelt på 6 forskjellige fag/emner på 10 studiepoeng. Det betyr også at hvert semester inneholder 30 studiepoeng, altså 3 forskjellige fag i halvåret.

Våren 2023 gjennomføres på følgende måte: (se lenger ned på siden for informasjon om studieløp for skoleåret 23/24)

KRI2050 Misjon i globalt perspektiv (10 stp/ECTS) (Undervisning i Stavanger)
PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste (10 stp/ECTS) (Undervisning i Stavanger)
PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ECTS) (Undervisning i Oslo)

 

Skoleåret 23/24 gjennomføres på følgende måte:

Høst 23
PRA1010 Praksis 1 (10 stp/ECTS)
PAL1150 Misjonale menigheter og livslang læring (10 stp/ECTS)
VEL1220 Verdibevisst ledelse (10 stp/ECTS)

Vår 24
KRI2050 Misjon i globalt perspektiv (10 stp/ECTS)
PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste (10 stp/ECTS)
PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ECTS)

Undervisingsrytme

Ved HLT Stavanger har vi en undervisningsrytmne hvor vi møtes ukentlig for enten forelesning, kollokviegruppe eller gruppearbeid. Disse vil fortrinnsvis legges mandag til onsdag. Det er mulig å velge redusert undervisning i utvalgte emner, og vi vil etterstrebe å samle undervisningen for studenter med redusert undervisning i utvalgte undervisningsuker. Vi tar forbehold om endringer i timeplan og studiested.

.

Videre studier på HLT

Etter fullført årsenhet kan du fortsette studiene på HLT Oslo, men fortsette å bo i Stavanger og ha praksis i Imi-kirken eller en annen lokal menighet eller organisasjon. HLT sin samlingsbaserte undervisningsmodell gjør at du kan fortsette å bo hjemme, men studere i Oslo sammen med andre studenter fra hele landet. Les mer om våre bachelorstudier i menyen til høyre.

.
Fristen for førsteopptaket til studier høstsemesteret er 15.april. Alle søknader som er sendt inn etter 15. april vil bli behandlet fortløpende.
.
Om du har spørsmål om studier på HLT kontakt oss gjerne på opptak@hlt.no
.

Interessert i flere av våre studier?