Årsstudium i Misjon og kirke

Ved vår avdeling i Stavanger tilbyr vi en spennende og relevant årsenhet. Studiet passer for både ansatte og frivillige i menighet.

Årsstudium i Misjon og kirke

Høsten 2020 startet studiene på HLT Stavanger der vi tilbyr en årsenhet (60 studiepoeng) i Misjon og kirke som kan bygges inn i en bachelorgrad i teologi og ledelse. I tillegg tilbyr vi enkeltemnene «Misjon, kirke og samfunn» og «Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse».
.

Mulighet for praksis i IMI-kirken

HLT Stavanger er et samarbeid mellom HLT og IMI-kirken. HLT Stavanger lever tett på IMI-kirkens liv, med felles lokaler og mulighet for praksisplass i menigheten, en unik læringssituasjon hvor veien mellom teologi og praksis, liv og refleksjon er kort. Kombinert med spennende forelesere og praksisopphold i nytenkende menighetsmiljø, utrustes du til å være leder i og utenfor kirken i en ny tid.

.

Program

Årsenheten i Misjon og kirke består av 60 studiepoeng fordelt på 6 forskjellige fag/emner på 10 studiepoeng. Det betyr også at hvert semester inneholder 30 studiepoeng, altså 3 forskjellige fag i halvåret.

.

PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ECTS)
PAL1150 Misjonale Menigheter og livslang læring (10 stp/ECTS)
PRA1010 Praksis 1 (10 stp/ECTS)
KRI2050 Misjon i globalt perspektiv (10 stp/ECTS)
PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste (10 stp/ECTS)
VEL1220 Verdibevisst ledelse (10 stp/ECTS)

.

Undervisingsrytme

Ved HLT Stavanger vil vi ha en undervisningrytme med forelesninger hver uke. Undervisningen vil legges mandag, tirsdag og onsdag, med tid for praksis og selvstudium resten av uken.

Det er mulighet for å velge redusert undervisning i utvalgte emner, og vi vil etterstrebe å samle undervisningen for studenter med redusert undervisning i utvalgte undervisningsuker. Nærmere informasjon vil bli tilgjengelig i løpet av våren.

.

Videre studier på HLT

Etter fullført årsenhet kan du fortsette studiene på HLT Oslo, men fortsette å bo i Stavanger og ha praksis i Imi-kirken eller en annen lokal menighet eller organisasjon. HLT sin samlingsbaserte undervisningsmodell gjør at du kan fortsette å bo hjemme, men studere i Oslo sammen med andre studenter fra hele landet. Les mer om våre bachelorstudier i menyen til høyre.

.
Fristen for førsteopptaket til studier høsten 2020 er 15.april. Alle søknader som er sendt inn etter 15. april vil bli behandlet fortløpende.
.
Om du har spørsmål om studier på HLT kontakt oss gjerne på opptak@hlt.no
.

Interessert i flere av våre studier?