Studieavgift

For høsten 2024 gjelder følgende priser:

.

Studieavgift

Norske studieprogram:

Studieprogram, heltid: kr 6.400
Studieprogram, deltid: kr 4.800
Enkeltemner pr. 10 studiepoeng: kr 3.200

SIO/SIS-avgift på kr. 690 (SIO) kr. 590 (SIS) kommer i tillegg. Se nedenfor for detaljer.

 

Digitalt bibliotek

Som student ved HLT får du tilgang til Digital Theological Library (DTL). DTL er verdens største digitale teologiske bibliotek. Gjennom DTL får studenter ved HLT tilgang til en rekke pensumbøker, noe som reduserer behovet for innkjøp av pensumlitteratur og dermed også pensumkostnadene.

.

SIO-avgift Oslo /SIS-avgift Stavanger

Alle studenter ved HLT i Oslo må betale SIO-avgift på kr 690 kr /semester. Les mer om SIO på www.sio.no
Alle studenter ved HLT i Stavanger må betale SIS-avgiften på 590 kr /semester. Les mer om SIS på www.studentensbeste.no.

.

Eksamensavgift

Eksamensavgift for ordinær eksamen er normalt inkludert i studieavgiften. Desentralisert eksamen belastes med en egen avgift. Kontinuasjonseksamener belastes også med en egen eksamensavgift. Dersom kontinuasjonseksamen skyldes sykdom med legeerklæring eller annen godkjent særskilt grunn, bortfaller eksamensavgiften.

For skoleåret 2022/2023 gjelder følgende priser:

800,- kr for alle kontinuasjonseksamener
1600,- kr for kontinuasjon av Bacheloroppgave
800,- kr for desentralisert eksamen

.

Betalt studieavgift er en forutsetning for å:

  • bli registrert som aktiv student, som blant annet er en av forutsetningene for å få lån fra Statens lånekasse
  • få tilgang til høyskolens IKT-tjenester (Selv Service og Moodle)
  • få gå opp til ordinær eksamen
  • få gyldig studentbevis
  • få tilgang til velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) / Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS)
  • lån i biblioteket og tilgang til bibliotek

.

Viktig å huske på:

  • Du mister studieretten dersom du ikke har betalt studieavgiften innen gjeldende frister.
  • Du må ha betalt studieavgiften for å få utbetalt lån fra Lånekassen.