Faglige nettverk og samarbeidsavtaler

Høyskolen for ledelse og teologi deltar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk, og har mange samarbeidsavtaler.