Si fra!

Har du sett eller opplevd noe du ønsker å rapportere?

Det er viktig for oss at du vet at når du har et behov så hører vi på deg. Derfor har vi laget et eget system for å registrere tilbakemeldinger fra studenter og ansatte.

.
Tilbakemeldingene kan handle om alt fra forslag til forbedringer til:
  • Skade, ulykke og nestenulykke
  • Feil og mangler
  • Brudd på lover og forskrifter
  • Brudd på interne rutiner og retningslinjer
  • Feilvurderinger
Hensikten er at tilbakemeldingene blir registrert og meldt til rette vedkommende, slik at nødvendige tiltak kan bli iverksatt for å forebygge, avdekke og rette opp feil og mangler.

Har du kommunisert via dette skjemaet forplikter vi oss til å følge opp.

Klikk på den lenken som du tenker er mest relevant. Da åpnes en ny side med et skjema som du skal fylle ut.

Læringsmiljø og IKT
Undervisning og studietilbud
Studieadministrasjonen
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Andre tilbakemeldinger

Skjema for begrunnelse for karakter finner du her.

Skjema for klage på karakter finner du her.

Tiltaksplan mot trakassering ved HLT