Læringsmiljø IKT

Learning environment and ICT

Læringsmiljø og IKT
Ditt fulle navn / write your full name
Din e-post / your personal e-mail
Gi en beskrivelse av problemet/hendelsen / Give an explanation of the problem