Årsstudium UNG Tro og kultur

Et studie perfekt tilpasset for ledere i barne- og ungdomsarbeid.

Dette studiet tilbys i Oslo (heltid/deltid) og Bergen (deltid).

Årsstudium UNG Tro og kultur

Studiet gir grunnkompetanse i barne- og ungdomsarbeid i kirker og frivillige organisasjoner med kristent verdigrunnlag. Studiet er perfekt for frivillige eller ansatte i menigheter og frivillige organisasjoner som jobber med, eller ønsker å jobbe med, ungdom. Studieprogrammet er på 60 studiepoeng og kan tas som et selvstendig studium. Årsstudiet inngår også i studieprogrammet bachelor i teologi og ledelse ved HLT. Studiet består av 50 poeng obligatoriske emner og 10 poeng valgfrie emner. Studiet kan også tas på deltid.
.

Obligatoriske emner

VEL1210 Den verdibevisste organisasjonen (10 stp/ECTS)
VEL1220 Verdibevisst ledelse (10 stp/ECTS)
PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ECTS)
UNG1110 UNG Teologi i Praksis (10 stp/ECTS)
UNG1120 UNG Bærekraft og ledelse (10 stp/ECTS)
.

Valgfrie emner

UNG1130 UNG Trosopplæring (10 stp/ECTS)
UNG1140 UNG Ungdomskultur og kommunikasjon (10 stp/ECTS)
XXX0000 Valgfritt emne fra emnegruppene KTR, PAL eller TEO
.

For mer informasjon om Årsstudium UNG Tro og kultur – klikk her

Merk at noen av de valgfrie emnene tilbys annethvert år.

Interessert i flere av våre studier?