UNG1210

UNG teologi i praksis

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp)
Årsstudium i barne- og ungdomsarbeid (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Lars Tore Jørgensen
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: Semesterstart er mandag 14. august. Konkret oppstartsdato kommer i løpet av mai.
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

 • En skriftlig oppgave på 2000 ord. 100%. A-F.

Omfang

30 undervisningstimer og 6 timer i kollokviegrupper

Arbeidskrav

 • En bokrapport på 1500 ord. Vurderes bestått/ikke bestått

Emnebeskrivelse

I forbindelse med den teologiske refleksjon stiller vi oss helt grunnleggende spørsmål som f.eks.: ”Hvem er Gud?”, ”Hvor møter vi Gud? Og ”Hvorfor gjør vi det vi gjør?” Svar på spørsmålene utgjør det teologiske fundament i det kirkelige barne- og ungdomsarbeidet. Metoder og modeller kan betegnes som kulturelt betingede redskap til å kommunisere svar på disse spørsmålene i ord og i handling i en bestemt kulturell kontekst. I kurset vil det være fokus på å identifisere og søke svar på de grunnleggende teologiske spørsmål som utgjør fundamentet for Kirkens arbeid for og med barn og unge. 

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • Kunnskap om praktisk teologi samt barne- og ungdomsarbeidets plassering innen dette brede rammeverket
 • Innsikt i teorier og erfaringer omkring unges livstolkning, tros -og identitetsformasjon
 • Forståelse av hvordan utforme en visjon for barne- og ungdomsarbeid ut fra kontekst og teologiske overbevisninger

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • Praktiske og teoretiske ferdigheter i å forstå barn og unges livssituasjon
 • Forutsetninger til å samarbeide med barn og unges hjemmemiljø
 • Evne til å forholde seg til og å forstå modeller og aktuelle synspunkter innen barne- og ungdomsteologi

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • Forståelse av hvordan barne- og ungdomsarbeidet har utviklet seg og hvilke utfordringer og muligheter kirken møter i dag knyttet til barn og unges etterfølgelse av Jesus.
 • Evne til å teologisk begrunne og reflektere over den aktuelle praksis i barne- og ungdomsarbeid
 • Innføring i fagfeltet barne- og ungdomsteologi

.

Undervisningsform

Undervisningen struktureres som forelesninger, gruppearbeid, studentopplegg og feltstudier. Undervisningen i emnet har et omfang på 30 undervisningstimer og 6 timer i kollokviegrupper.

Pensumlitteratur

Clark, C. (2016) Adoptive Youth Ministry: Integrating Emerging Generations into the Family of Faith. Baker Akademic (350 sider)

Clark C. (ed.) (2015) Youth Ministry in the 21st Century: Five Views. Baker Academic (200 sider)

Dean C. K., Root A. (2011) The Theological Turn in Youth Ministry. Inter Varsity Press (27-119)

Keagler, L. (2014) Youth Ministry in a Multifaith Society: Forming Christian Identity Among Skeptics, Syncretists and Sincere Believers of Other Faiths. Inter Varsity Press (224 sider) 

Supplerende litteratur

Ballard, John & Pritchard, John (1996): Practical Theology in Action. SPCK, London. (186 pp).

Borgman, Dean (1997): When Kumbaya Is Not Enough: A practical Theology for Youth Ministry. Peabody, MA: Hendrickson Publishers. (240 pp).

Ward, Pete (1997): Youthwork and the Mission of God. London: SPCK. (140 pp).

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.