Grunnstudium i kristendom/KRLE

Et studie som strekker seg over et år, som gir deg innsikt i alle de store verdensreligionene og undervisningskompetanse i KRLE/religion og etikk

Grunnstudium i kristendom/KRLE

Studiet gir en innføring i bibelen, teologi, kirkens historie, etikk og samfunnsanalyse. Studiet gir også en innføring i de store verdensreligionene, sekulære livssyn og senmoderne religiøsitet. Studiet er basis for videre studier i teologi og menighetsledelse og er også velegnet for studenter som ønsker undervisningskompetanse i KRLE/religion og etikk i skolen. Studieprogrammet er på 60 studiepoeng og kan tas som et selvstendig studium. Årsstudiet inngår også i studieprogrammet for bachelor i teologi og ledelse. I tillegg tilbys studiet som en deltidsutdannelse som går over to år.

.

Obligatoriske emner

KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 stp/ECTS)
KRI1110 Innføring i Bibelen (10 stp/ECTS)
KRI1140 Troslære og spiritualitet (10 stp/ECTS)
RLE1020 Etikk og samfunnsanalyse (10 stp/ECTS)
RLE1030 Religions- og livssynskunnskap (10 stp/ECTS).

.

Valgfrie emner

KRI1120 Bibelfortolkning (10 stp/ECTS) eller
RLE1040 Religionsdidaktikk med praksis (10 stp/ECTS)
.
For mer informasjon om Kristendom/KRLE – klikk her
.

Interessert i flere av våre studier?