Årsstudium i samfunnsfag

Dette studiet er for deg som er samfunnsengasjert og opptatt av hvordan du kan gjøre en forskjell.

Samfunsfagene undervises for tiden på engelsk.

Årsstudium i samfunnsfag

Studiet gir en innføring i samfunnsfaglig teori og metode, og i samfunnsvitenskapelige tradisjoner som sosiologi og sosialantroplogi. Studiet tar også sikte på å utruste studenten til å analysere og handle i forhold til aktuelle problemstillinger knyttet til global rettferdighet, globalisering av ulike ideer og bevegelser og utfordringer knyttet til forvaltning av miljø og teknologi. Målet er at studentene skal utvikle en evne til å kombinere etisk refleksjon og samfunnsvitenskapelig innsikt og gjennom dette utvikle sivile dyder som utruster dem til å tjene i kirke, skole og samfunn. Studiet inngår også i studieprogrammet for bachelor i religion og samfunn..

Obligatoriske emner

SAM1010 Innføring i sosiologi og sosialantropologi (10 stp/ECTS)
SAM1020 Det norske samfunnet – politikk, økonomi og mangfold (10 stp/ECTS)
SAM1030 Verdenshistorie (10 stp/ECTS)
SAM1040 Global rettferdighet – sosial teori og praksis (10 stp/ECTS)
SAM1050 Sosiale bevegelser og den nye digitale offentligheten (10 stp/ECTS)

Valgfrie emner

SAM1060 Det moderne slaveriet (10 stp/ECTS)
eller
SAM2210 Modeller av det gode samfunn – idéer og ideologier i det 21. århundret (10 stp/ECTS)

For detaljert informasjon om årsstudium – trykk her

Eksamensformer er under revidering ifm oppdatering av denne årsenheten!

Merk at noen av de valgfrie emnene tilbys annethvert år.

.

Interessert i flere av våre studier?