Utveksling ABC

Her finner du nyttige tips for deg som vurderer eller har bestemt deg for utveksling.

Tre gode grunner til å studere i utlandet:

Ett semester eller et skoleår i utlandet? Uansett hvor lenge du vil være borte, finnes det mange gode argumenter til å gjøre drømmen om utenlandsstudier til virkelighet. Et studieopphold i utlandet vil gi deg erfaringer du ellers aldri ville ha fått og for mange blir det den mest minnerike perioden under studiene. Hensikten med en utdannelse er å gi studenten nye perspektiver, denne effekten øker dersom du er i utlandet.

.

 1. Du lærer kultur og språk
  Muligheten til å lære deg å kjenne et nytt land, en ny kultur og et nytt språk åpner mange dører. For det første fordi du er i kontakt med språket daglig, vil mange oppleve at språkkunnskapene forbedres kraftig, også i løpet av korte studieopphold i utlandet. Er det å lære språk noe av det viktigste med studieoppholdet? Med mindre språket du vil lære er engelsk, kan det være lurt å velge et land der engelskkunnskapen ikke er så høy. Det er, i følge mange utenlandsstudenter, den mest effektive måten å lære på. Men hvorfor er språk så viktig å kunne? Det åpner blant annet tilgang til personer, tanker, ideer og kunnskap som man ellers ikke har tilgang til. Det beriker ens eget liv, men fører også til at man kan benytte seg av dette i akademisk sammenheng, samt i arbeidslivet. Det åpner tilgang til markeder og aktører man ellers ikke ville hatt tilgang til. For det andre man åpner kanskje øynene for å stille kritiske spørsmål om sin egen kultur. Det er ikke alle land i verden hvor man syns det er like naturlig å spise brunost, kaste seg på bussen før alle har gått av eller heie seg hes fordi ens egne nasjonalhelter har litt bedre gli enn nabolandet.
 1. Du blir mer attraktiv på jobbmarkedet
  Undersøkelser viser at arbeidsgivere generelt er positive til unge arbeidstakere som har studert i utlandet. Det er både fordi de har behov for språkkompetansen, men også på grunn av de faglige kvalifikasjonene som disse studentene har med seg. I en stadig mer globalisert verden der mennesker, varer og tjenester beveger seg over landegrensene, vil både det offentlige og næringslivet ha et stort behov for internasjonal kompetanse. Et studieopphold i utlandet kan derfor være med på å gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet når den tid kommer.
 1. Spennende opplevelser og bekjentskaper Det er ingen tvil om at det å studere i utlandet vil gi deg en annen opplevelse enn det du ville fått i Norge. Du vil oppleve kulturen på en helt annen måte enn ved kortere ferieturer, og du får bedre tid til å lære å bli kjent med menneskene og tradisjonene i landet du studerer. Utenlandsoppholdene fører derfor gjerne til stor utvikling på et personlig plan, så vel som på det faglige. Å komme til et fremmed land kan kanskje virke både skremmende og overveldende, men du vil utvilsomt ha mye igjen hvis du tar sjansen.

.

Søknadsprosess

Du søker om utvekslingsplass gjennom å henvende deg til studieveileder ved HLT (opptak@hlt.no). Studieveileder vil hjelpe deg igjennom hele prosessen.

 • Søknadsfrister
  • 15. februar for utreise høst
  • 15. september for utreise vår .
 • Før du søker Start tidlig å planlegge utvekslingsoppholdet. Trenger du hjelp med anbefalinger av kurs, tidspunkt og hvor du skal dra på utveksling, ta kontakt med studieveileder og avtal en veiledningstime..
 • Krav for å søke Du må ha avsluttet første år på et av HLTs bachelorprogrammer før du drar på utveksling. Dersom undervisningsspråket er engelsk er det krav om minimum 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS tester. Institusjonen i utlandet kan ha ulike krav i forhold til dette..
 • Søknad om utvekslingsplass Søknad om utvekslingsplass sendes til studieveileder ved HLT (opptak@hlt.no). Søknaden må inneholde foretrukket utvekslingsinstitusjon, og ønsket varighet på utvekslingsoppholdet. Dokumentasjon om engelskkunnskaper må vedlegges søknaden. Faglig avdeling vil deretter vurdere søknaden basert på studentens faglige nivå og språkevne. Personlige forhold som statsborgerskap kan også ha en innvirkning på vurderingen. Ved innvilget søknad vil HLT, i samråd med den utenlandske institusjonen og dine egne ønsker, lage en utdanningsplan for utvekslingsoppholdet. Utdanningsplanen vil sikkerstille at læringsmålene i din grad ved HLT blir ivaretatt. Utdanningsplanen vil fungere som en forhåndsgodkjenning av emner, og er ditt bevis på at du får dine delstudier i utlandet godkjent som en del av din grad ved HLT når du er tilbake. Lånekassen trenger forhåndsgodkjenningen for å kunne innvilge støtte til delstudier i utlandet.

.

Hvor kan du reise?

 • HLT har bilaterale avtaler med følgende institusjoner:
  • Alphacrucis College, Sydney, Australia
  • University of California, Berkeley (gjelder bare for studenter på Bachelor i religion og samfunn)
  • Regent University, Virginia, USA
 • Erasmus+ HLT er ikke en del av Erasmus+. . .
 • Praksis I tillegg til å dra på studieutveksling, finnes det muligheter til å dra på kortere opphold i utlandet som en del av studiene. Studenter oppfordres da å ta PRA1020 Praksis ll (ny fane) som et valgfag.

.

Finansiering

 • Finansiering
  Lånekassen kan gi lån til dekning av delstudier i utlandet, som reise og opphold, samt støtte til skolepenger for dem det er aktuelt for. På Lånekassens hjemmesider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden. Andre stipender og legater har ofte tidlige søknadsfrister. Du bør undersøke muligheter for å få slik støtte tidlig, gjerne et år før planlagt studiestart:

Legathåndboken
Legatsiden
Forskningsrådet
Det norske Fulbright-kontoret

 

Før avreise

Det er viktig å planlegge utvekslingsoppholdet godt, og få oversikt over alt som må ordnes før avreise til det store utland..

 • Bolig
  Vertsinstitusjonen vil vanligvis hjelpe utvekslingsstudenter å finne bolig, men det er studenten som er ansvarlig for å finne bolig. Studieveileder ved HLT er tilgjengelig for spørsmål om tilgang til studentboliger ved de ulike utvekslingsinstitusjonene..
 • Visum
  Visumregler og prosedyrer varierer fra land til land, og det er lurt å sjekke dette så tidlig som mulig slik at du vet hvilke dokumenter som trengs. Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte ambassaden til det landet du skal reise til for å innhente oppdatert informasjon, eller se UD sine sider. Immigrasjonsmyndighetene i flere land krever økonomisk garanti. Lånebevis fra Lånekassen er tilstrekkelig.
 • Forsikring
  Helseforsikring: Når du søker om støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk medlem i folketrygden under utenlandsoppholdet. Under oppholdet har du rett til dekning av helsetjenester. Dersom du trenger bekreftelser på denne retten, eller har spørsmål om retten til dekning av helsetjenester må du ta kontakt med Helfo utland.

Reiseforsikring:
Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring). Dette er obligatorisk for alle HLT-studenter som skal på utveksling. Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Dersom du tegner medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) kan du kjøpe deres forsikring som dekker enkelte forhold som Folketrygden ikke dekker. Du kan også ta direkte kontakt med ulike forsikringsselskaper for å sjekke deres tilbud.

 • Semesterregistrering ved HLT
  Husk at du må godkjenne utdanningsplan og betale studieavgift til HLT når du er på utveksling, for gjeldende semester
 • Huskeliste 
  • Sørg for å ha kopi (papir eller elektronisk) av viktige dokumenter
  • Husk forsikringer
  • Vaksiner deg

.

Under oppholdet

Husk at du er HLT-student mens du er i utlandet, og forplikter til å følge med på HLT sine nettsider og på Moodle. .

 • Opplysningsskjema Etter at du har ankommet studiestedet må du sende inn skjemaet egenerklæring om studieopphold. Det finner du i høyre marg på denne siden. Dette blir sendt til opptak@hlt.no.
 • Beredskap Dersom ulykken skulle være ute er det viktig at du vet hva du skal gjøre. Alle HLT-studenter som reiser på studieopphold i utlandet må sette seg inn i HLTs råd for sikkerhet, «Trygg i utlandet» Det finner du i høyre marg på denne siden.
 • Leserbrev Dersom du skulle ønske å skrive reiseblogg, ta kontakt med bjornar.algroy@hlt.no .
 • Semesterregistrering Husk semesterregistrering og betale studieavgift innen gitte frister.

.

Etter oppholdet

 • Utskrift av emneplaner Utskrift av emneplaner er lurt å ha til evaluering i etterkant, for din egen del. Dette i forhold til om du skal søke til videre utdanning senere. Da vil dette gi en innsikt til om du oppfyller krav som studiet krever..
 • Karakterutskrift Husk å bestille karakterutskrift fra vertsinstitusjonen, og sende det til din studieveileder ved HLT for godkjenning av utvekslingsoppholdet. Du trenger endelig godkjenning for å få innpasset de eksterne emnene i graden din ved HLT..
 • Ambassadør Det er nyttig å høre om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser, derfor samler vi på studentrapporter fra utvekslingsopphold. Hvis du er interessert i å dele dine erfaringer med andre studenter, kan du kontakte markedsavdelingen ved bjornar.algroy@hlt.no.