Teologiskolen eksisterer for å gi neste generasjons menighetsledere kompetansen de trenger for å møte fremtidens utfordringer, utøve sunt lederskap og være godt teologisk forankret. HLT plukker til en hver tid ut noen emner som vi tilbyr til alle, både med og uten studiepoeng. Denne våren tilbyr vi emnet «Misjon, kirke og samfunn» med Truls Åkerlund som foreleser. Til høsten tilbyr vi i samarbeid med Pinsebevegelsen og Led Nasjonalt emnet «Misjonale menigheter og livslang læring»

.

Våren 2017:

misjon-kirke-og-samfunn

Hva gjør Gud i verden og hvordan kan vi bidra i det han gjør? Hva er misjon, hva er dens mål og hvilke rolle spiller kirken i dette oppdraget? Hva er «det gode samfunn» og hvordan kan troende best engasjere seg for sosial rettferdighet og samfunnsendring? Og hvilke betydning har alt dette for lokalmenigheten? Dette er noen av spørsmålene som tas opp og diskuteres i PAL1140. Faget søker å overskride de tradisjonelle skillene mellom kirke og samfunn, evangelisering og sosialt arbeid, og fremme en helhetlig forståelse av kirkens oppdrag som tar utgangspunkt i at Gud er aktiv i verden som både frelser og skaper. Det betyr at menigheten må nå ut til dem som ennå ikke tror, samtidig som den søker å forvandle mennesker og samfunn. Kurset har som siktemål å fremme teologisk refleksjon og praktiske ferdigheter i utviklingen av modeller for menighets-, misjons- og samfunnsengasjement, primært i en vestlig, senmoderne kontekst.

.

Foreleser:

Truls Åkerlund

Hvor:

Oslo: HLT – Michelets vei 62

Når:

17.-18.mars og 21.-22.april

Les mer om «Misjon, kirke og samfunn» i emnekatalogen i høyre marg.

.

Søk nå!

.

Kommer høsten 2017:

misjonale-menigheter-og-livslang-laering-kopi

Hvordan kan kirkens undervisningsopplegg i samarbeid med hjemmet være med å tilrettelegge for livslang læring og en kristen identitet? Hvordan ser gudstjenesteliv ut for ulike generasjoner? Hvordan kan vi gi en alderstilpasset undervisning som ikke bare er kognitiv, men også inviterer til en kristen erfaring? Hvordan kan ledere for de ulike virksomhetene i den lokale kirken arbeide sammen mot felles målsettinger? Dette er noen av spørsmålene som tas opp i PAL1150. Faget søker å overskride skiller i arbeidet med ulike aldersgrupper for å fremme en helhetlig forståelse av kirkens oppdrag om videreformidling av kunnskap og kjennskap til ulike aldersgrupper og generasjoner. I dette emnet vil vi også se hvordan de kristne praksisene kan være både en del av livet i kirken og i hjemmet.

.

Praktisk info:

Det er to måter å ta Teologiskolen på – med eller uten studiepoeng. For de som ønsker studiepoeng forutsettes generell studiekompetanse eller tilsvarende. For de som ikke har fullført videregående skole, kan realkompetanse (arbeidserfaring) utgjøre søkers studiekompetanse. Dette må dokumenteres med innsending av papirer.

.

Spørsmål om påmelding rettes til: opptak@hlt.no

.