Teologiskolen eksisterer for å gi neste generasjons menighetsledere kompetansen de trenger for å møte fremtidens utfordringer, utøve sunt lederskap og være godt teologisk forankret. HLT plukker til en hver tid ut noen emner som vi tilbyr til alle, både med og uten studiepoeng. Denne høsten tilbyr vi emnet «Misjonale menigheter og livslang læring» med Truls Åkerlund som foreleser. 

.

Høsten 2017:

misjonale-menigheter-og-livslang-laering-kopi

Kurs: Misjonale menigheter og livslang læring.

Tid:
Fredag 22. og lørdag 23. september, kl 09:00-15:15.
Fredag 27. og lørdag 28. oktober. kl 09:00-15:15

Sted: Høyskolen for ledelse og teologi (Michelets vei 62, 1368 Stabekk).

Foreleser: Truls Åkerlund

Pris: 1900 kr per person, inkl lunsj og forfriskninger

.

Denne høsten underviser Truls Åkerlund kurset PAL1150 Misjonale menigheter og livslang læring:

  • Hvordan kan kirkens undervisningsopplegg i samarbeid med hjemmet være med å tilrettelegge for livslang læring og en kristen identitet?
  • Hvordan ser gudstjenesteliv ut for ulike generasjoner?
  • Hvordan kan vi gi en alderstilpasset undervisning som ikke bare er kognitiv, men også inviterer til en kristen erfaring?
  • Hvordan kan ledere for de ulike virksomhetene i den lokale kirken arbeide sammen mot felles målsettinger?

Dette er noen av spørsmålene som tas opp i PAL1150. Faget søker å overskride skiller i arbeidet med ulike aldersgrupper for å fremme en helhetlig forståelse av kirkens oppdrag om videreformidling av kunnskap og kjennskap til ulike aldersgrupper og generasjoner. I dette emnet vil vi også se hvordan de kristne praksisene kan være både en del av livet i kirken og i hjemmet.

Praktisk info:

Det er to måter å ta Teologiskolen på – med eller uten studiepoeng. For de som ønsker studiepoeng forutsettes generell studiekompetanse eller tilsvarende. For de som ikke har fullført videregående skole, kan realkompetanse (arbeidserfaring) utgjøre søkers studiekompetanse. Dette må dokumenteres med innsending av papirer.

Undervisningen denne høsten blir 22. og 23. september og 27. og 28. oktoberHøyskolen for Ledelse og Teologi. Både fredagene og lørdagene er det undervisning fra kl 09:00– 15:15, totalt 24 undervisningstimer.

Eksamen:

For de som skal gå opp til eksamen (studenter med studiepoeng), kreves det et minimum oppmøte på 75 %.

Spørsmål om påmelding rettes til: opptak@hlt.no

.

Foreleser:

Truls Åkerlund

.

Søk nå!

..