Teologiskolen eksisterer for å gi neste generasjons menighetsledere kompetansen de trenger for å møte fremtidens utfordringer, utøve sunt lederskap og være godt teologisk forankret. HLT plukker til en hver tid ut noen emner som vi tilbyr til alle, både med og uten studiepoeng. Denne våren tilbyr vi emnet «Misjon, kirke og samfunn» med Truls Åkerlund som foreleser. Til høsten tilbyr vi i samarbeid med Pinsebevegelsen og Led Nasjonalt emnet «Misjonale menigheter og livslang læring»

.

Våren 2017:

Vil du få en dypere forståelse av Bibelen?

Hvis vi vil at neste generasjon skal formes av Guds tanker må vi selv studere og lære å formidle Guds hjerte fra Guds ord. Vil du bli en mer kunnskapsrik formidler?

Få en oversikt over Det nye testamentes tilblivelsesprosess og kjennskap til de nytestamentlige bøkers oppbygning og kjernebudskap.

.

Kurs: Innføring i Det nye testamentet.

Tid: Fredag 2. og lørdag 3. juni 2017, kl 09:00-15:15.

Sted: Oasen Søgne.

Foreleser: John Daniel Andersen.

Pris: 1900 kr per person, inkl lunsj, forfriskninger og 5 studiepoeng.

.

Opptak:

Teologiskolen med studiepoeng

Teologiskolen uten studiepoeng

Søkere må deretter velge KRI1112 Innføring i Det nye testamentet Vår17 Teologiskolen Sør.

.

Foreleser:

John Daniel Andersen

.

Søk nå!

.

Kommer høsten 2017:

misjonale-menigheter-og-livslang-laering-kopi

Hvordan kan kirkens undervisningsopplegg i samarbeid med hjemmet være med å tilrettelegge for livslang læring og en kristen identitet? Hvordan ser gudstjenesteliv ut for ulike generasjoner? Hvordan kan vi gi en alderstilpasset undervisning som ikke bare er kognitiv, men også inviterer til en kristen erfaring? Hvordan kan ledere for de ulike virksomhetene i den lokale kirken arbeide sammen mot felles målsettinger? Dette er noen av spørsmålene som tas opp i PAL1150. Faget søker å overskride skiller i arbeidet med ulike aldersgrupper for å fremme en helhetlig forståelse av kirkens oppdrag om videreformidling av kunnskap og kjennskap til ulike aldersgrupper og generasjoner. I dette emnet vil vi også se hvordan de kristne praksisene kan være både en del av livet i kirken og i hjemmet.

.

Praktisk info:

Det er to måter å ta Teologiskolen på – med eller uten studiepoeng. For de som ønsker studiepoeng forutsettes generell studiekompetanse eller tilsvarende. For de som ikke har fullført videregående skole, kan realkompetanse (arbeidserfaring) utgjøre søkers studiekompetanse. Dette må dokumenteres med innsending av papirer.

.

Spørsmål om påmelding rettes til: opptak@hlt.no

.