Livet på HLT

Høyskolelivet

Foreleserne på HLT scorer best i landet

19. oktober 2020

Arven etter Orlien

For tiden skriver jeg på en fagartikkel om Osvald Orlien’ liv og tanker. Min artikkel handler om hvordan karismatikk og bønn for syke kan kombineres med vitenskapelig basert medisin og et etterhvert bredt samfunnsengasjement i et Afrikansk land som Kongo. Les mer