David AanjeHøyskolen for ledelse og teologi

David Aanje

Fagområde: Det Nye Testamentet, samfunnsanalyse, relasjonsledelse, lederrollen og kirkehistorie. Forskningsområde: Missiologi.
Bakgrunn: 
har en mastergrad i teologi fra Det Teologiske Menighetsfakultetet i Oslo. Han har jobbet som ungdomspastor i 10 år og er nå hovedpastor i pinsekirken Livets Senter Hamar og reiser som forkynner i inn- og utland.
Favorittsitat: Qui proficit in literis et deficit in moribus, plus deficit quam proficit (den som går frem i vitenskap, men tilbake i moral, går mer tilbake enn fram)
Kontakt