David Aanje

Høyskolelektor

Fagområde: Det Nye Testamentet, samfunnsanalyse, relasjonsledelse, lederrollen og kirkehistorie. Forskningsområde: Missiologi.
Bakgrunn: 
David har studert organisasjon og ledelse ved Norges Arktiske Universitet, historie ved Universitetet i Oslo og har en master i teologi fra Det Teologiske Menighetsfakultetet i Oslo. Forskningsområde: Missiologi. Gjennom enkeltmannsforetaket David Aanje Undervisning og Coaching underviser David blant annet ved OKS Lederlinjen. Han har jobbet som ungdomspastor i 10 år og er nå hovedpastor i pinsekirken Livets Senter Hamar. Aanje reiser som forkynner i inn- og utland.
Favorittsitat:
Qui proficit in literis et deficit in moribus, plus deficit quam proficit (den som går frem i vitenskap, men tilbake i moral, går mer tilbake enn fram)

Kontakt:
E-post
67 10 35 40 (resepsjon)