Viktige fristerHøyskolen for ledelse og teologi

Viktige frister

Som student har du selv ansvar for å følge opp viktige frister og datoer.

Dato/frist

Husk

Se faktura (forfallsdato)

Frist betaling semesteravgift, høstsemesteret

15. september

Frist oppmelding / avmelding til kontinuasjonseksamen
i høstsemesteret

15. september

Frist søknad om eksamen på spesielle vilkår
(Tilrettelagt eksamen)/ desentralisert eksamen,
høstsemesteret

Se faktura (forfallsdato)

Frist betaling semesteravgift, vårsemesteret

15. februar

Frist oppmelding/ avmelding til
kontinuasjonseksamen i vårsemestret

15. februar

Frist søknad om eksamen på spesielle vilkår
(Tilrettelagt eksamen)/desentralisert eksamen,
vårsemesteret

Èn måned før eksamen

Avmelding fra ordinær eksamen