Viktige frister

Som student har du selv ansvar for å følge opp viktige frister og datoer.

.

Dato/FristHusk
Se faktura (forfallsdato)Frist betaling semesteravgift, høstsemesteret / vårsemestret
01. septemberFrist oppmelding til kontinuasjonseksamen
i høstsemesteret
15. september for høstsemester.
15. februar for vårsemester.
Frist søknad om eksamen på spesielle vilkår
(Tilrettelagt eksamen)/ desentralisert eksamen,
høstsemesteret / vårsemestret
01. februarFrist oppmelding til
kontinuasjonseksamen i vårsemestret
Èn måned før eksamenAvmelding fra ordinær / kontinuasjonseksamen eksamen, høstsemesteret / vårsemestret