Studieopptak

Vi gleder oss til å lese din søknad

Studieopptak 2017

Her kan du søke på studier ved HLT. Beskrivelse av de ulike studiene og studieopplegg finner du ved å klikke på lenkene til høyre.

 

This only applies for applicants for the Norwegian program! You’ll find HLTs English website by clicking on the flag in the top right corner.

.

NB! Søknadsskjema for våren 2018 vil bli publisert her i løpet av høsten.

Teologiskolen

Teologiskolen er et deltidstilbud tilrettelagt spesielt for du som har lederansvar i menighetsarbeid. Deler av grunnstudiet og emner fra menighetsledelse undervises som helge- og/eller kveldssamlinger på HLT eller i samarbeid med lokale menigheter. Nærmere informasjon om tidspunkter, påmelding etc. finner du her.

.

Søknaden leveres elektronisk via ovennevnte lenker. Bilder av vitnemål og attester som dokumenterer generell studiekompetanse eller realkompetanse lastes opp som del av søknaden. Vedleggene må ikke overstige 1MB. Andre opplysninger kan skrives i fritekstfeltet.

Attesterte kopier av vitnemål og attester må ettersendes/leveres skolen etter opptak. Skolens adresser er: Høyskolen for Ledelse og Teologi, Michelets vei 62, 1368 Stabekk. Spørsmål om opptak kan rettes til: opptak@hlt.no

Velkommen som søker ved HLT!

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

.