Anne Lise S. Valle

Faglig leder

Fagområde: Bibelfag med vekt på Det gamle testamentet, Misjon og menighet, Troslære og systematisk teologi.
Bakgrunn:Mastergrad i kristendom fra MF, Bachelor fra Ansgar teologiske høyskole og Diplomaturgrad fra Centro Superior de Teología de las Asambleas de Dios (CSTAD), Spania. Anne Lise har undervisningserfaring fra misjonsskolen Gå Ut Senteret, ved flere norske bibelskoler og som GT-ansvarlig ved CSTAD. Hun har ledet paraplyorganisasjonen Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME), vært regionssekretær for Europa i Pinsemisjonen og ledet Norgesarbeidet i Den Norske Israelsmisjonen. I tillegg har hun erfaring fra misjonsarbeid i Spania og menighetsarbeid i forskjellige pinsemenigheter i Norge.
Favorittsitat: Hellige dem (oss) i sannheten, ditt ord er sannhet. (Johannes 17.17)

Kontakt:
E-post
957 31 688