Asbjørn Simonnes

Dosent

FagområdeEtikk, religionspedagogikk og praktisk teologi
Bakgrunn: Doctor of Ministry-graden fra Fuller Theological Seminary, CA, 1996 om «When Children are at Risk»- barn i risikosona. PhD-graden i praktisk teologi, også fra Fuller Theologcial Seminary, CA, 2004 «The Child in the Interaction between Intentional and Functional Education» – om spenningsforholdet mellom påvirkningen fra skole/menighet og den internasjonale kommersielle massemedia-industrien.
Har skrevet flere bøker om hvordan styrke barns oppvekstmiljø og identitet, samt mange artikler om særtrekk ved den karismatiske fornyelse, teologisk, psykologisk og sosiologisk.
Redigerte og reviderte sammen med Tormod Engelsviken, boka «Velkommen hellige Ånd»,  Prokla Media, 2018.
Har vært engasjert i Oase siden 1980, og har vært styreleder og daglig leder for denne bevegelsen. Er nå teologisk rådgiver og inspirator for Oase.
Har jobbet 38 år ved Høgskolen i Volda, dosent i religionspedagogikk siden 2010 og nå emeritus.

Kontakt:
E-post
67 10 35 40 (resepsjon)