Ester Petrenko

Førsteamanuensis

Fagområde: Bible og fortolkning, Nytestamentlig eksegese og teologi.
Bakgrunn: Bachelor i Bible og Teologi i Continental Theological Seminary, Brussel, Belgia. Master of Arts in Bible and Theology: Continental Theological Seminary, Brussels, Belgium. PhD fra University of Durham, UK.
Favorittsitat: “He [Christ] must increase, but I must decrease.” – John the Baptist (John 3:30, NRSV)

Kontakt:
E-post
67 10 35 40 (resepsjon)