Geir Lie

Bibliotekar

Ansvarsområde: Norsk Pinsehistorisk Arkiv (NPA) og DTL
Bakgrunn: Lektorutdannet med hovedfag i kristendomskunnskap fra Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Spesialpedagog fra Universitetet i Oslo.

Kontakt:
E-post
485 09 807