Kara L. Tangen » | Høyskolen for ledelse og teologi

Kara L. Tangen

Ansvarsområde: Resepsjon og bibliotek
Bakgrunn: U
tdannet førskolelærer ved Høyskolen i Oslo. Har jobbet 7 år i barnehage. Har bakgrunn fra Ungdom i oppdrag, Jobbet 1 år i “Prokla media” (bokforlaget) Startet å jobbe ved HLT høsten 2009.
Favorittsitat“Jeg makter alt i Ham som gjør meg sterk” Fil. 4:13

Kontakt:
E-post
67 10 35 40