Linda Aadne

Høyskolelektor

Fagområde: Nytestamentlig fortolkning og teologi og baptisthistorie.
Bakgrunn: 
Bachelor i Teologi fra Baptistenes Teologiske Seminar, Stabekk, Norge. Master i Kristendommen: Systematisk Teologi og Missiologi ved Det Teologiske Menighetsfakultetet, Oslo, Norge. Menighetsplanter og pastor i Gardermoen Kristne Fellesskap, Jessheim, Norge.
Favorittsitat: “Intelligence plus character–that is the goal of true education.” – Martin Luther King, Jr

Kontakt:
E-post
67 10 35 40 (resepsjon)