Linda Aadne | Høyskolen for ledelse og teologi

Linda Aadne

Fagområde: Nytestamentlig fortolkning og teologi og baptisthistorie.
Bakgrunn: B
achelor i Teologi fra Baptistenes Teologiske Seminar, Stabekk, Norge. Master i Kristendommen: Systematisk Teologi og Missiologi ved Det Teologiske Menighetsfakultetet, Oslo, Norge. Menighetsplanter og pastor i Gardermoen Kristne Fellesskap, Jessheim, Norge.
Favorittsitat: “Intelligence plus character–that is the goal of true education.” – Martin Luther King, Jr
Kontakt