Øyvind Gaarder Andersen

Førstelektor

Fagområde: Systematisk teologi
Bakgrunn: Har bakgrunn som pastor og som foreleser ved ulike skoler, blant annet HLT. Øyvind har vært en del av staben på HLT siden dag én. Han reiser mye på misjonsturer – spesielt til Tanzania. Han har skrevet mange bøker, blant annet «Våg å tenke – våg å tro!», en norsk bok om apologetikk. Styremedlem i Norges kristne råd. Leder for den teologiske refleksjonsgruppen i Pinsebevegelsen i Norge.
Favorittsitat: «Jesus sier til henne: Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?» – Joh 11:40

Kontakt:
E-post
67 10 35 40 (resepsjon)