Øyvind Gaarder Andersen

Førstelektor

Fagområde: Systematisk teologi
Bakgrunn: Cand.theol. ved Menighetsfakultetet, 1979. Pedagogisk seminar, Universitetet i Oslo, 1988.
Har blant annet vært pastor, folkehøyskolelektor – og lektor ved HLT siden 2008. Foretar stadig misjonsreiser, for tiden spesielt til Tanzania. Forfatter av flere bøker, blant annet av «Våg å tenke – våg å tro!» – en bok i trosforsvar (apologetikk). Styrerepresentant i Norges Kristne Råd. Leder for Teologisk refleksjonsgruppe i Pinsebevegelsen.
Favorittsitat: Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? – Joh 11,40

Kontakt:
E-post
67 10 35 40 (resepsjon)