Temesgen Kahsay

Høyskolelektor og studieveileder

Fagområde:  Religion, kultur og misjon
Ansvarsområde:  Høyskolelektor og studieveileder
Bakgrunn:  Master i religion, samfunn og globale spørsmål (MF). Leder i baptistimenighet Home Church i Oslo.
Favorittsitat: for meg er det å leve Kristus, og å dø en vinning. – Filipperne 1:21

Kontakt:
E-post
67 10 35 40 (front desk)