Thomas Birkeland | Høyskolen for ledelse og teologi

Thomas Birkeland

Ansvarsområde: Interninformasjon, Fronter, nettside, IT og profilering.
Bakgrunn: Har jobbet som ungdomspastor i mange år. Gjør det fortsatt i tillegg til jobben ved HLT. Bachelor i teologi og ledelse fra HLT med hovedfokus på ungdomsarbeid. Bor i Halden.
Favoritt sitat: “Only do what only you can do” – Andy Stanley
Kontakt