Thomas Birkeland » | Høyskolen for ledelse og teologi

Thomas Birkeland

Ansvarsområde: Interninformasjon, Moodle, hlt.no, IT og profilering.
Bakgrunn: Har jobbet som ungdomspastor i mange år. Gjør det fortsatt i tillegg til jobben ved HLT. Bachelor i teologi og ledelse fra HLT med hovedfokus på ungdomsarbeid. Bor i Halden.
Favoritt sitat: “Only do what only you can do” – Andy Stanley

Kontakt:
E-post
67 10 35 43