Begrunnelse for karakter

Retningslinjer for begrunnelse for karakter.

En kandidat har rett til å få en begrunnelse for karakter i henhold til lov om universiteter og høyskoler§ 5-3. Noen ganger kan du finne begrunnelse i Moodle. Hvis ikke, må forespørsel om begrunnelse fremsettes senest to uker etter at karakteren ble kunngjort og rettes til eksamenskoordinator eksamen@hlt.no.

Send inn en forespørsel om begrunnelsen via dette skjemaet.

Eksamensadministrator vil videresende forespørselen til sensor(er).

Begrunnelse skal gis skriftlig via kommentarfeltet for oppgaven i Moodle, og skal normalt være gitt innen ti virkedager etter at kandidaten har bedt om det. Alternativt kan du motta begrunnelse via din e-post.