Studieinformasjon » | Høyskolen for ledelse og teologi

Studieinformasjon

Emnekatalog

Publisert: 13. juni 2019 av

Emnekatalog 2020/2021

Les mer

Kvalitetssikringssystemet

Publisert: 6. juli 2016 av

Kvalitetskatalogen

Publisert: 6. juli 2016 av

Innpassing

Publisert: 6. juli 2016 av

Studenter kan søke om å få innpasset tidligere utdanning fra godkjente universiteter og høyskoler når man søker på HLT. Dette gjøres til studieveileder. Man må legge ved attesterte kopier av […]

Les mer