De tre aksene

Vi tror at vår tid krever modig lederskap fra mennesker med brennende hjerter og klare tanker. Framtiden tilhører dem som bruker sitt intellekt til ære for Gud og hjelp til mennesker. Derfor vender Høyskolen for Ledelse og Teologi blikket framover og jobber for en ny verden – gjennom å være akademia preget av åndskraft, å tenke teologi i sammenheng med ledelse og å skape kunnskap som fungerer i praksis. På en spesiell måte ønsker vi å forene elementer som tradisjonelt har vært holdt fra hverandre eller oppfattet som motsetninger:

.

Akademia – Åndskraft

Vi er en høyskole og stiller høye krav til sannferdighet, vitenskapelighet og troverdighet. Samtidig vil vi være et sted hvor studenter kan utrustes og få kraft til å tjene i kirke, organisasjonsliv og verden.

.

Teologi – Ledelse

For oss er troen grunnleggende, men den trenger ben å gå på. Ledelse gjør troen handlekraftig, og gir redskaper som setter individer og organisasjoner i stand til å leve ut sitt oppdrag og potensial.

.

Kunnskap – Praksis

Vi tror at kunnskap ikke bare kan læres fra en bok. I stedet lærer vi av hele livet og gjennom hele livet. Det krever at kunnskapen rotfestes i praksis.